הכנסות ישראל קנדה, בראשות ברק רוזן ואסף טוכמאייר, מזנקות ב- 136% | News1

כפי שדווח באתר News1, הכנסותיה של החברה בחודשים ינואר עד ספטמבר 2022 עמדו על 1.27 מיליארד שקל – זינוק של 136.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד שבה עמדו ההכנסות על 540 מיליון שקל. החברה מכרה מתחילת השנה 372 דירות בהיקף כספי כולל של כ-1.8 מיליארד שקלים. בתקופה מקבילה אשתקד החברה מכרה 281 דירות בהיקף כספי כולל של כמיליארד שקל.

ההון העצמי של ישראל קנדה בסיכומם של תשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכם לכ-2.93 מיליארד שקל. זאת, בהשוואה להון עצמי של כ-2.45 מיליארד שקל שנרשם בסוף שנת 2021 – עלייה של 19.5%.