"FUNDER" מציגים: הדוח המלא על המלצת אנטרופי על מניית קנדה ישראל

אתר "FUNDER" המספק מידע על קרנות השקעה,פרסם את הדוח המלא הנוגעת להמלצת אנטרופי על מניית "קנדה ישראל", הנמצאת בבעלותם של אסף טוכמאייר וברק רוזן.

כזכור, לפני כשבועיים פורסם בכלי התקשורת כי חברת אנטרופי סיפקה המלצת קנייה למניית "קנדה ישראל" עם מחיר יעד של 5.2 ש"ח למניה – סכום הגבוה בכ-45% ממחיר השוק הנוכחי.
"להערכתנו החברה נמצאת במהלך של גידול משמעותי בהיקף הפעילות, אשר אינו בא לידי ביטוי בשווי השוק, עקב המורכבות בחיזוי הכנסות החברה ועקב מרכיב אי הוודאות, לאור קיומם של פרויקטים משמעותיים בתהליכי שינוי תב"ע. אנו מעניקים המלצת קנייה, עם מחיר יעד של 5.2 שקל המבטא אפסייד (עלייה) של כ-45% על מחיר המניה כיום", אומר צביקה בק, אנליסט חברת אנטרופי.

תמונה1